GameBus Privacy Verklaring

Deze pagina is een Nederlandstalige versie van https://blog.gamebus.eu/?page_id=1071. In onderstaande privacyverklaring informeren wij u over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) in relatie tot het GameBus digitale platform. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. De laatste wijzigingen zijn aangebracht in oktober 2023. Voor alle policies, zie https://blog.gamebus.eu/?page_id=1066.

Over TU/e

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is de verwerkingsverantwoordelijke zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de gegevensverwerking zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Dat betekent dat de TU/e verantwoordelijk is voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van jouw persoonsgegevens in relatie tot het GameBus-platform. GameBus kan door iedereen worden gebruikt, en dus ook door externe (niet-TU/e) onderzoekers/onderzoeksinstellingen voor hun eigen, individuele onderzoeksdoeleinden. Wanneer dit het geval is, kunt u meer informatie over genoemde partij vinden in de bijbehorende uitgebreide privacyverklaring van dat specifieke onderzoek.

1. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

GameBus is een digitaal platform dat families en vrienden aanmoedigt en beloont om sociaal, mentaal en fysiek actief te blijven door middel van een gepersonaliseerde spelervaring. Het platform verzamelt uw gegevens om uw vooruitgang op weg naar uw gewenste levensstijl(veranderingen) bij te houden en u te belonen met punten die de basis vormen van een sociaal rankingsysteem. Daarnaast worden je gegevens gebruikt om andere gedragsveranderingstechnieken toe te passen die voortdurend in ontwikkeling zijn door de nieuwste wetenschappelijke inzichten te volgen. Tot slot worden de gegevens van GameBus gebruikt om wetenschappelijke vooruitgang te boeken op het gebied van informatiesystemen, overtuigingsstrategieën en e-Health.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzamelt en verwerkt GameBus verschillende persoonsgegevens van u. Sommige daarvan kunt u als gevoelig ervaren en/of (zeer) persoonlijk vinden gezien het gevoelige karakter van het onderwerp. Dit betreft de gedrags- en gezondheidsgegevens die essentieel zijn om de diensten te kunnen leveren.

Als onderdeel van de dienst wordt u continu gevraagd om GameBus te voorzien van persoonsgegevens met betrekking tot uw naleving van verschillende gedragsdoelen, zoals het volgen van een specifiek dieet of het maken van een wandeling naar een locatie in de buurt. Dit soort informatie maakt deel uit van het kernmechanisme van gamification in GameBus. Verschillende soorten doelen en gedragingen worden omgezet in punten op een abstract niveau, zodat gebruikers alleen je algemene nalevingspercentages kunnen zien, bijvoorbeeld in een sociale uitdaging.

Naast specifiek gedrag (bijv. naar een bepaalde locatie lopen), kunnen sommige doelen in GameBus meer algemene doelen betreffen om de gezondheidsstatus te verbeteren, bijv. een bepaalde hoeveelheid gewicht verliezen in een maand. Bovendien kan GameBus zijn gebruikers vragen om aanvullende zelf gerapporteerde gegevens met betrekking tot zelfvertrouwen, zelfregulatie en algemeen welzijn.

Het GameBus-platform is ontworpen om u te motiveren om uw levensstijldoelen te bereiken, dus als gevolg daarvan wordt u aangemoedigd om zoveel mogelijk gedrags- en gezondheidsgegevens te verstrekken. Hoe vaak je deze gegevens verstrekt en welke specifieke doelgerelateerde gedrags- of gezondheidsinformatie je bereid bent te verstrekken, bepaal je helemaal zelf. Naast gedrags- en gezondheidsgegevens verwerkt het GameBus platform ook andere soorten persoonsgegevens zoals accountinformatie, afbeeldingen, berichtgegevens en gebruiksgegevens. Voor meer informatie over deze andere soorten persoonsgegevens die we van je verwerken, klik op onderstaande pijl.

2.1 Persoonsgegevens om een account aan te maken

Bij het registreren van een GameBus gebruikersaccount worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mail
 • Wachtwoord

Opmerkingen hierover:

 • We hebben geen echte naam nodig, en het is dus ook mogelijk om een bijnaam te gebruiken. De naam zoekfunctie van GameBus werkt echter alleen goed als er namen worden gebruikt die bekend zijn bij andere gebruikers.
 • Accounts met een ongeldig wachtwoord worden na enkele weken gedeactiveerd. Zonder een geldig e-mal contact kunnen we onze gebruikers immers niet bereiken, en bv. ondersteunen bij verzoeken om een verloren wachtwoord te herstellen.
 • We raden onze gebruikers aan om voor elke online dienst een uniek wachtwoord te gebruiken.

2.2 Gedrags- en gezondheidsgegevens

Als onderdeel van de dienst wordt u regelmatig gevraagd om GameBus persoonlijke gegevens te verstrekken met betrekking tot uw naleving (of het niet-naleving) van verschillende gedragsdoelen, zoals het volgen van een specifiek dieet of het maken van een wandeling naar een nabijgelegen locatie. Dit soort informatie maakt deel uit van het kernmechanisme van gamificatie in GameBus. Houd er rekening mee dat het specifieke gedrag dat u uitvoert alleen bekend is bij GameBus, maar (standaard) NIET bij andere gebruikers. Verschillende soorten doelen en gedragingen worden op een abstract niveau omgezet naar punten, zodat gebruikers alleen uw algehele nalevingspercentages kunnen zien, bijvoorbeeld in een sociale uitdaging. Gebruikers die samen meedoen aan een GameBus-uitdaging (via groepen/teams, hierna “cirkels” genoemd) kunnen zien wanneer hun kringgenoten punten hebben gescoord, samen met de naam van de spelregel die aan die punten is gekoppeld.

Naast specifiek gedrag (bijvoorbeeld naar een bepaalde locatie lopen), kunnen sommige doelen in GameBus betrekking hebben op meer algemene doelen om de gezondheidsstatus te verbeteren, bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid gewicht verliezen in een maand. Bovendien kan GameBus zijn gebruikers vragen om aanvullende zelfgerapporteerde gegevens te verstrekken met betrekking tot zelfwaardering, zelfregulering en algemeen welzijn. Al deze gegevens worden op dezelfde manier verwerkt als de gedragsgegevens.

Het is de verantwoordelijkheid van elke GameBus-gebruiker om op de hoogte te zijn van welke kringen zich in welke GameBus-uitdagingen bevinden, en welke kringleden daarom informatie kunnen zien met betrekking tot de punten die voor dergelijke uitdagingen zijn gescoord.

2.3 Afbeeldingen

Specifieke uitdagingen kunnen inhouden dat geüploade afbeeldingen worden gedeeld met de organisator van de uitdaging of met het algemene publiek. In dergelijke gevallen zal de beschrijving van de uitdaging dit verduidelijken, en bij deelname aan een dergelijke uitdaging geven gebruikers expliciet toestemming. Het primaire doel van het delen van afbeeldingen is het faciliteren van de promotie van GameBus en het stimuleren van het gebruik ervan. Gebruikers kunnen ook een GameBus-profielfoto uploaden en een beheerder van een GameBus-cirkel (hierna “teamleider” genoemd) kan een foto uploaden voor de cirkel die hij beheert. Afbeeldingen die zijn geüpload voor gebruikersprofielen of voor cirkelprofielen zijn zichtbaar voor het algemene publiek.

2.4 Bericht Gegevens

Als sociaal gamificatiesysteem kun je met GameBus ook berichten sturen naar en ontvangen van andere gebruikers. Deze conversatiegegevens worden dus verzameld en opgeslagen op de servers van GameBus. Het personeel van GameBus hanteert een beleid waarbij individuele berichten niet worden gecontroleerd. Alle GameBus-gegevens, inclusief alle type berichten, worden echter gebruikt voor onderzoek om te begrijpen welke gebruikerskenmerken van invloed zijn op de betrokkenheid van gebruikers en gezondheid gerelateerd gedrag. In ieder geval worden berichtgegevens niet gedeeld met onderzoekers buiten het GameBus kernonderzoeksteam.

2.5 Persoonsgegevens van externe dataproviders

Als je verbinding maakt met een externe dataprovider (zoals die hieronder worden genoemd), worden de gegevens automatisch van de servers van de externe dataprovider naar die van GameBus gehaald:

Het specifieke type gegevens dat van deze applicaties naar GameBus wordt overgedragen, wordt binnen GameBus en de betreffende applicatie weergegeven op het scherm waarop toestemming dient te worden gegeven voor de gegevensintegratie. Dit betreft, maar is niet beperkt tot, gegevens die automatisch worden bijgehouden (bijv. automatisch geregistreerde wandelingen, hardlopen, fietstochten, slaapperioden, enz.)

GameBus gebruikers die dergelijke applicaties van derden gebruiken, gaan akkoord met de individuele gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen die beschikbaar zijn bij de aanbieders van deze applicaties. Ze kiezen er ook expliciet voor om gegevens uit te wisselen, door specifiek toestemming te geven voor het delen van gegevens van de applicatie naar GameBus. Eenmaal binnen GameBus, zijn de gegevens onderworpen aan het GameBus beleid. Gegevens binnen de applicaties van derden blijven onderworpen aan hun oorspronkelijke beleid en vallen buiten de controle van GameBus. De processen om data te verwijderen van GameBus of de platforms van derden zijn volledig losgekoppeld.

2.6 Gebruiksgegevens

Dit zijn gegevens die automatisch door GameBus worden verzameld wanneer u uw apparaat aansluit. Deze gebruiksgegevens (bijvoorbeeld uw gemaskeerde IP-adres) die via deze automatische traceerprocessen worden verzameld, zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de kwaliteit van het GameBus-platform te verbeteren. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt voor onderzoek en wetenschappelijke publicaties. In de EUSFLAT 2019-publicatie getiteld “Application of fuzzy modelling to learn personal preferences of mHealth users: a case study” hebben GameBus-onderzoekers bijvoorbeeld de relatie tussen paginabezoeken in GameBus en persoonlijkheidstypes van gebruikers geanalyseerd. Het doel van dat onderzoek was in overeenstemming met de missie van GameBus, door te streven naar effectievere ondersteuning van gezondheidsbevordering via personalisatie.

Houd er rekening mee dat GameBus geen automatische trackingprocessen (cookies of web beacons) zal implementeren of externe partijen zal toestaan deze te implementeren voor andere doeleinden dan die worden uitgelegd in deze Privacyverklaring, zonder uw voorafgaande toestemming.

2.7 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door de websites die u bezoekt en die informatie over u als bezoeker kunnen bevatten. Deze tekstbestanden worden opgeslagen op uw computer en maken latere bezoeken aan dezelfde websites vaak gemakkelijker, bijvoorbeeld door uw gebruikersnaam en wachtwoord automatisch voor u te onthouden. De GameBus website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en om marketingcampagnes en aanbiedingen op onze gebruikers af te stemmen. Er worden zowel sessiecookies (die verlopen zodra u uw webbrowser sluit) als permanente cookies (die op uw apparaat blijven gedurende een bepaalde periode of totdat u ze verwijdert) gebruikt.

Wanneer u de GameBus website voor de eerste keer bezoekt met een computer/telefoon of een webbrowser, zal een pop-up scherm u instrueren om de informatie over cookies te lezen en om te kiezen om het gebruik van cookies te accepteren of te weigeren. U kunt uw keuze ook later wijzigen door de relevante instellingen van uw webbrowser te wijzigen. U kunt de cookies verwijderen die in het verleden op uw computer zijn opgeslagen. In het geval dat u ervoor kiest om geen cookies te accepteren, is de GameBus website nog steeds bruikbaar, maar de functionaliteit kan verminderd zijn.

3. Juridische Grondslag

De juridische grondslag voor alle gegevensverzameling door GameBus is dat de gebruikers expliciet kiezen voor opt-in en geïnformeerde toestemming geven. Bovendien kunnen alle gebruikers van GameBus zich op elk moment uitschrijven.

TU/e begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. In het bijzonder is het standaardgedrag van het GameBus-platform niet opzettelijk ontworpen voor of gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Het is ons beleid om nooit bewust informatie te verzamelen of te bewaren over iemand onder de leeftijd van 16 jaar. We dringen er bij ouders en wettelijke voogden op aan om het gebruik van smartphones door hun kinderen in de gaten te houden en hen te instrueren geen persoonsgegevens via GameBus te verstrekken zonder hun toestemming.

Voor specifieke onderzoeken waarbij kinderen jonger dan 16 jaar betrokken zijn, zullen speciale maatregelen voor gegevensbeheer worden genomen. Kinderen en ouders/voogden moeten dan expliciet extra toestemming hebben gegeven voor dergelijke onderzoeken.

4. Delen en overdragen van uw persoonsgegevens

Houd er rekening mee dat de specifieke gedragingen die je hebt uitgevoerd alleen bekend zijn bij GameBus, maar (standaard) niet bij andere gebruikers. Specifieke uitdagingen kunnen echter inhouden dat je afbeeldingen of andere persoonsgegevens deelt met andere gebruikers (zoals andere deelnemers aan de uitdaging of de organisator van de uitdaging). Als je deelneemt aan een uitdaging met een GameBus-cirkel, kunnen andere cirkelleden informatie zien met betrekking tot de punten die zijn gescoord voor uitdagingen. Wanneer er extra toestemming wordt gegeven, kunnen ook andere activiteits-gegevens met deze groepsleden worden gedeeld.

Klik op onderstaande pijl voor meer informatie over het delen en overdragen van uw persoonsgegevens.

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen op de server van GameBus, die zich binnen de Europese Unie bevindt. Anonieme gegevens die zijn afgeleid van de persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de volgende partijen ter ondersteuning van de activiteiten van GameBus of voor wetenschappelijk onderzoek en publicaties:

4.1 Aangesloten onderzoeksteams

Het GameBus kernteam bestaat uit minder dan vijf onderzoekers binnen de TU/e. Dit team kan echter samenwerken met nationale en internationale collega’s om gedragsveranderingsmethoden voor gezondheid en welzijn te optimaliseren. Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met dergelijke collega’s ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Voordat geanonimiseerde gegevens openlijk worden gedeeld met de internationale onderzoeksgemeenschap in het algemeen, kunnen ze worden gedeeld met leden van kleinere consortia. Dergelijke leden helpen dan bij het identificeren en verhelpen van potentiële bedreigingen voor heridentificatie.

4.2 Derde Partijen

GameBus-diensten worden uitgevoerd op virtuele privéservers van Host Europe GmbH in Duitsland. TU/e heeft een verwerkingsovereenkomst met Host Europe GmbH waarin is bepaald dat bepaalde verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens worden nagekomen, waardoor wordt gewaarborgd dat gegevens worden verwerkt met inachtneming van de wensen en normen van TU/e.

5. Beveiliging en bewaring van uw persoonsgegevens

GameBus hecht veel waarde aan de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Wij hanteren een strikt beveiligingsbeleid om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Klik op onderstaande pijl voor meer informatie over de beveiliging en het bewaren van uw persoonsgegevens.

Beveiliging.
In het algemeen verbinden wij ons ertoe technische en organisatorische middelen in te zetten om alle persoonsgegevens te beschermen tegen illegale of onbedoelde vernietiging, onbedoeld verlies, wijziging, verspreiding of ongeoorloofde toegang. Desondanks kunnen we genoodzaakt zijn informatie over de gebruiker te delen om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, of om te reageren op een administratief of gerechtelijk bevel.

Ondanks deze middelen kunnen persoonsgegevens die door digitale systemen worden verzameld, niet 100% veilig zijn en bestaat er altijd een risico op gegevensverlies of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens. U aanvaardt dit risico wanneer u zich registreert als GameBus-gebruiker. Aan de kant van de gebruiker raden wij u ten zeerste aan om een sterk wachtwoord te gebruiken voor uw GameBus account, en om het wachtwoord op een veilige plaats te bewaren. U wordt ook geadviseerd om de toegang tot uw browsers, computers en telefoons te beperken. In het bijzonder raden we gebruikers sterk af om GameBus te gebruiken op apparaten waar ze geen volledige controle over hebben (bijv. openbare computers, gedeelde tablets, …).

Bewaartermijn.
Alle persoonsgegevens binnen het GameBus-platform worden in versleutelde vorm gedurende 10 jaar bewaard, vanaf de datum van verzameling, met het oog op wetenschappelijk onderzoek naar sociale gamificatie en het potentieel ervan voor het bevorderen van een gezonde levensstijl. Dit is cruciaal voor de gebruikerservaring van GameBus, aangezien het doel van GameBus is om gebruik te maken van de longitudinale dataset van een gebruiker om deze gebruiker over te halen tot gezonder gedrag, of anderszins reeds goede gezondheidsgewoonten te behouden. Door de gegevens gedurende deze periode te bewaren, zorgen we er specifiek voor dat we nieuwe wetenschappelijke methoden voor gegevensanalyse ook op oudere gegevens kunnen toepassen.

6. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, op rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u in bepaalde gevallen ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Als u gebruik wilt maken van uw recht op rectificatie en/of verwijdering, gebruik dan eerst de daarvoor bestemde app-functionaliteiten:

 • Gegevens van individuele gezondheidsactiviteiten kunnen vanuit de app worden gewist door (1) te klikken op de details van de activiteit in het gedeelte Activiteiten van de app, (2) te klikken op “Activiteit wissen” (of de vertaalde variant van die knop)
 • Je gebruikersaccount kan volledig worden gedeactiveerd door (1) te navigeren naar de profielpagina in GameBus, te klikken op “Account verwijderen” (of de vertaalde variant van die knop).

Als je nog meer verzoeken hebt, neem dan contact met ons op via support@gamebus.eu. Houd er rekening mee dat we aanvullende informatie kunnen vragen om je identiteit te verifiëren wanneer je deze rechten uitoefent. 

Als je GameBus wilt blijven gebruiken, maar je wilt afmelden voor een specifiek GameBus-onderzoek, dan moet je de procedures volgen die zijn beschreven in de overeenkomstige uitgebreide privacyverklaring van dat onderzoek.

7. Updates van deze verklaring

Indien nodig kunnen wijzigingen in dit privacybeleid worden aangebracht. Daarom behouden wij ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Controleer de nieuwste versie van de privacyverklaring op https://www.gamebus.eu/?page_id=1066. Wanneer er grote wijzigingen worden aangebracht, wordt u soms gevraagd het bijgewerkte privacybeleid te bekijken wanneer u de GameBus-applicatie opent, en pas nadat u de bijgewerkte versie heeft geaccepteerd, mag u de diensten blijven gebruiken. Het versienummer en de datum van de laatste update vindt u bovenaan deze verklaring.

8. Contact

We hebben geprobeerd u alle informatie in duidelijke en heldere taal te verstrekken. Als u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op de volgende manieren:  

 • Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, laat het ons dan weten via support@gamebus.eu. Wij helpen u graag verder. 
 • Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet zorgvuldig verwerken, of als uw verzoek om inzage of rectificatie niet op tijd is beantwoord, kunt u een klacht indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming (hierna: FG) via functionarisgegevensbescherming@tue.nl. De FG fungeert als schakel tussen de TU/e en de Autoriteit Persoonsgegevens. De FG handelt onafhankelijk en kan uw klacht bespreken of advies vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 • Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht door de FG, kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal de klacht of het verzoek behandelen en er een beslissing over nemen.